Obnova akumulatorjev

Postopek praznjena in polnjenja

Velik del obnove akumulatorja v BSI servisu predstavljajo polnilci in praznilci. V delavnici imamo 5 postaj, na katerih lahko polnimo in praznimo akumulatorje nazivne napetosti od 2V - 96V s tokom od 1A do 160A. Od petih lahko dve postaji avtomatsko izvajata cikle polnjenja in praznjenja. 

Postopek praznjenja
Standardno so trakcijski svinčevo kislinski akumulatorji označeni z nazivno kapaciteto, ki jo akumulator doseže pri obrementveni metodi 5C. Zato tudi v naši delavnici uporabljamo to metodo.

Test 5C pomeni, da se tok praznjenja akumulatorja nastavi tako, da je akumulator popolnoma izpraznjen v 5 urah. Praktično to pomeni, da akumulator z nazivno kapaciteto 500Ah praznimo s tokom 100A. Konec praznjenja je definiran z napetostjo pri kateri praznilec avtomatično zaključi praznilni test. Svinčevo kislinska celica akumulatorja je povsem izpraznjena, ko ji napetost pod obremenitvijo pade do 1,7V. Tako 24V akumulator praznimo do napetosti 20.4V, 48V do 40.8V in 80V do 68V. Čas praznjenja in količina amperskih ur, ki jih "iztisnemo" iz akumulatorja nam povesta dejansko kapaciteto akumulatorja. Naprimer če napetost polnega 24V 500Ah akumulatorja v 4 urah pade med praznjenjem s 100A na 20.4V pomeni, da je njegova kapaciteta 80% ( 100A * 4h = 400Ah, kar je 80% od 500Ah akumulatorja).

Vsak akumulator med obnovo nekajkrat izpraznimo in tako sproti preverjamo spremembe kapacitete med posameznimi stopnjami obnove. Vsekakor pa sta najpomembnejši prvo in zadnje praznjenje, ki pokažeta dejansko razliko v kapaciteti, ki jo prinese obnova.
Praznjenje ima pomen določanja kapacitete, poleg tega zmanjšuje spominjski efekt baterije, saj se celice popolnoma izpraznijo.

Postopek polnjenja
Polnjenje v BSI delavnici se vrši po različnih programih. Program izberemo glede na stanje akumulatorja, stanje pološč v celicah, stopnji sulfatizacije.
Spodnji graf prikazuje osnovno 3 stopensko polnjenje, ki v prvi fazi s tokom 100A napolni akumulator do vredosti 2.4V na celico, potem v drugi fazi tri ure vzdržuje napetost 2.4V/celico. Tretja faza pa je dopolnjevanje. Dopolnjevanje vzdržuje napetost in posledično kapaciteto akumulatorja do trenutka, ko ga odklopite od polnilnika.Cikelj

Graf toka (A) v odvisnosti od časa ter graf napetosti (V) v odvisnosti od časa.
Graf pripada akumulatorju 48V 750Ah. Prvi del grafa je praznjenje s tokom 150A do napetosti 40,8V. Nato pavza in tristopenjsko polnjenje.