Obnova akumulatorjev

EKOloško in prijazno do okolja

Z obnovo rabljenih akumulatorjev močno zmanjšamo količino zavrženih akumulatorjev in tako zmanjšamo obremenjevanje okolja.

Proces obnove je v celoti brez odpadkov in okolju prijazen, vsa sredstva in materiale iz procesa obnovimo, prečistimo in lahko ponovno uporabimo. Elektrolit se obnovi, prečisti in ponovno uporabi. Čiščenje celic poteka v zaprtem krogu, tako se vsa voda za čiščenje prefiltrira in ponovno uporabi.

 Obnova akumulatrojev je povsem EKOloška in prijazna do okolja.
 Zmanjšate vaš vpliv na okolje!


  • BSI aditiv je 100% ogranski in okolju prijazen
  • BSI zmanjšuje porabo baterij zaradi podaljšane življenske dobe
  • BSI reciklira vse svinčene in kislinske komponente