Obnova akumulatorjev

Učinki obnove akumulatorjev


Med obnovo se o vsakem posameznem akumulatorju naredi celostna slika o stanju in ohranjenosti, ki jo tudi predstavimo vsakemu uporabniku.

Akumulator se med obnovo očisti, uredi, po potrebi zamenja povezave med celicami, zamenja tesnila, obnovi se elektrolit, izenačijo se napetostni nivoji celic in osveži delovanje. S tem dosežemo maksimalen rezultat.

Lastnosti obnove:

  • Velik prihranek - Strošek obnove je manjši od 50% novega akumulatorja 
  • Obnovljen akumulator bolje sprejema kapaciteto, je napolnjen v krajšem času, ima višjo kapaciteto ter manjše samopraznjenje
  • Na kvalitetno obnovljen akumulator nudimo garancijo primerljivo garanciji novega akumulatorja. 
  • Zelena tehnologija - BSI stremi k naravovarstvu, tako je tudi obnova zasnovana s čim manj odpadki, obnovi se star elektrolit, uporabljamo zaprt krog vode za čiščenje celic, reciklira se svinec.
  • Organski aditiv - BSI patentiran aditiv je zasnovan na popolnoma organskih sestavinah, okolju neškodljiv, brez dodanih kovin.
  • Na voljo imamo veliko število nadomestnih akumulatorjev, ki vam jih lahko ponudimo za čas obnove. Izvajamo brezplačne meritve akumulatorjev in polnilnikov ter nudimo popolno podporo strankam.
  • Nudimo izobraževanje in usposabljanje uporabnikov na področju vzdrževanja trakcijskih baterij.

Za vsak akumulator stranko sproti obveščamo o stanju in fazi obnove. Vse merive, načini polnjenja, kapacitete praznjenja so dokumentirane. Stanje celic/plošč v notranjosti poslikamo in predložimo naše opazke o akumulatorju. S tem ne samo, da obnavljamo akumulatorje, temveč tudi izobražujemo stranke o pravilnem rokovanju z akumulatorji in pripadajočo opremo. Opozarjamo o napakah polnilcev, preredkim dolivanjem demineralizirane vode v akumulator, saj so take napake vidne med obnovo.