Obnova akumulatorjev

Postopek obnove baterij

Pri procesu obnove se uporablja patentiran BIO aditiv, ki je naravnega izvora (ima celo dovoljenje za transport z letalom).

Postopek obnove po BSI metodi je eden trenutno najučinkovitejših načinov, kako akumulatorju podaljšatu življenjsko dobo z obnovljeno kapaciteto.


Postopek obnove baterij se izvaja po naslednjih korakih:

 1. BSI tehnik se oglasi pri naročniku, kjer s posebnim inštrumentom pomeri celice v akumulatorju
 2. Akumulator mora biti pred meritvami napolnjen, tudi destilirano vodo je potrebno doliti, le tako dosežemo kvaliteto izmerjenih podatkov.
 3. Glede na te prve meritve že lahko ugotovimo in tudi obrazložimo, v kakšnem stanju je akumulator kot celota in kakšne so možnosti obnove. Po podatkih iz tujine je pri kondicijsko zelo slabih akumulatorjih še vedno primernih za obnovo nekje okoli 70% celic. Pri akumulatorjih, ki so v nekaj boljšem stanju, pa se dosegajo seveda boljši rezultati.
 4. Akumulator, ki je primeren za obnovo, se odpelje v našo delavnico. Po uvodnem postopku se testira vsako celico in šele takrat pridobimo točno kalkulacijo in izračune za obnovo.
 5. Če so testi primerni, se celice izvlečejo, izlije se kislina, odprejo se ohišja in servisira notranjost.
 6. Po mehanski obnovi se celice spet zaprejo, dolije se obnovljena kislina in akumulator se z obnovljenimi celicami sestavi nazaj.
 7. Sledi računalniško voden postopek regeneracije procesa v celicah.
 8. Ko se doseže točno določena kapaciteta akumulatorja ( 5C) se doda BSI aditiv.
 9. Zaključni elektronsko vodeni postopek pa že potrdi končno kapaciteto in ostale parametre, ki dokazujejo kvaliteto obnovljenega akumulatorja po BSI metodi, predvideno novo življenjsko dobo ( ob pravilni uporabi) in ostale pomembne podatke.
 10. Za BSI obnovljene akumulatorje nudimo enako garancijsko dobo, kot bi jo dobili pri nakupu enakovrednega novega akumulatorja.
 11. Cena obnove je okvirno 50% cene enakovrednega novega akumulatorja. 
 12. Obnova enega akumulatorja traja od 5 do 7 dni prav zaradi računalniško vodenega postopka regeneracije. Čas je odvisen od stanja pred obnovo.